Prosjekt

Prosjekt nr.           1997-018
Adresse                  Sør-Varanger
Oppdragsgiver     Trygdeetatens
                                Innkrevingssentral

Utviklingsforslag til utvidelse av kontorbygg