Prosjekt

Design år              1996
Navn                      Klanen
Objekt                    Bord og stoler

Ellipsen. Formen tegnes i regnbuens farger av stolryggenes toppkule og fremkommer i bordets form.

Spenning mot harmoni – balanse.