Prosjekt

Prosjekt nr.           2003-002
Adresse                  Olav V gt. 97, Bodø
Oppdragsgiver     Arthur Abelsen

Arkitektur og klimaskjerming.
Ombygging av butikklokale og endring i adkomstsituasjonen. Nytt parkeringsanlegg.