Prosjekt

Prosjekt nr.           132
Adresse                  Bodøsjoveien 11 , Bodø
Oppdragsgiver     Hilde og Martin
                               Tjærandsen

Tilbygg og ombygging av enebolig.