Firma

Noen kunder ønsker faglige innspill og ideer, andre ønsker arkitekttjenester fra utredning til
komplette prosjekter fra A – Å.

Vi har i mange år hatt sentral godkjenning i høyeste tiltaksklasse 3 for arkitekturprosjektering, bygningsfysisk prosjektering og ansvarlig søker

Ordet “Arkitekt”, betyr rett oversatt: Øverste byggmester

Faglig leder, Arkitekt/M.Sc.design Vidar Fagerheim født 1960, var tidlig interessert i arkitektur og design. Hans faglige tilnærming startet i deltidsjobb på siden av ungdomsskolen, i større entreprenørfirma sommeren 1975. Etter examen artium 1980 var man kjent med en del åpenbare utfordringer arkitektfaget byr på. Faglige kommunikasjonsproblemer, mellom arkitekter, ingeniører og utførende håndtverkere, sådde tvil om riktig utdanningsvei.

Tilbud om fast stilling som tømrer sommeren 1980 under læremester Jarle Fagerheim, med mesterbrev fra 1947 gjorde valget enkelt. Høyere utdanning ble utsatt til 1985. Tømrerlæren gikk ut på å bygge arkitekttegnede boliger og næringsbygg under en særdeles kunnskapsrik og erfaren byggmester som aldri så problemer, bare utfordringer. Med Svenneprøve i tømrerfaget og totalt 11 år utdanning etter artium 1980, er det lagt et solid grunnlag for faglig utvikling. Erfaring fra mer enn 300 egne arkitektoppdrag og tett samarbeid med mange dyktige og inspirerende arkitekter i mer enn 20 år. Det er flott å konstatere at dette faget aldri blir kjedelig. Arkitekt, eller “Øverste mester” er en profesjon hvor man aldri blir ferdig utlært.

De fleste oppgaver interesserer oss, forutsatt at kunden er bevist våre krav til kvalitativt fokus på estetikk og design. Vi utvikler
design og arkitektur for små og store, private og offentlige kunder.

Fagdisiplinene er både arkitektur, byggeteknikk, materialteknologisk, krevende moderne design, interiørdesign og møbeldesign. Formspråk og stiltema kan omfatte alt fra spesialutviklede møbler, interiør og eksteriør. Også større regulerings og bebyggelsesplaner.

Design kan være svært abstrakt. Kort fortalt omhandler design, prosessen mellom en oppgaveformulering og et ferdig produkt. Det er ikke alltid produktet finnes i utgangspunktet, men gjennom metode/designprosessen utkrystaliserer løsningene seg – utrolig spennede.

Vi bidrar med det kunden ønsker innenfor etiske, estetiske, faglige rammer og økonomiske rammer.

Arkitekt for ombyggingsprosjekter kan ofte være krevende mhp. stedlig beskaffenhet, byggskader, utfordringer omkring bærekonstruksjoner og ikke minst hvis vi har “drømmekundene”, engasjerte og designbeviste oppdragsgivere som ønsker spesielle rom og formspråklige utrykk, som igjen betinger avanserte statiske utfordringer.

Med erfaringer fra mer enn 300 oppdrag siden sitt første oppførte prosjekt i 1982, har faglig leder konkludert med at byggebransjen er full av “selvoppnevnte eksperter”. Dess dårligere håndtverkerene er faglig utrustet, dess mer problemer ser de, løsningsevnen mangler og av fattig evne er de ofte så håpløst påståelig at et samarbeid blir et slit. Med dårlige håndtverkere får byggherrer problem og arkitekten må være på byggeplassen oftere enn ønskelig for å unngå at gode prosjekter ødelegges av ukvalifserte anbydere. Det er slik at et hvert vellykket prosjekt, krever kvalifiserte håndtverkere. Vi er derfor aktivt med under utvelgelse av utførende entreprenør eller byggmester. Dårlige utførende avslører seg selv tidlig. Vi ønsker å bidra til en forsvarlig og hyggelig prosjekteringsfase. Vår erfaring er at prosessen med å vurdere entreprenører etter tilbuds/anbudsrunden legger det viktigste grunnlaget for prosjektets endelige kvalitet. Det å stille krav til utførende er en vinne – vinne situasjon for alle parter.

 

Fundamentale prinsipper for arkitektur:
SKJØNNHET * FORMÅLSTJENLIGHET * VARIGHET

 

ARCHICAD

Program

Short description about the item.

Godkjent for Ansvarsrett

Direktorater for Byggkvalitet

Short description about the item.

form Z

Modelling Software

Short description about how good is the item

Artlantis

Render Software

Short description about how good is the item.

ARKITEKT VIDAR FAGERHEIM